Read More
לקוחות מרוצים

חדוה

הסדנה הזאת של דבורה איריס עמי וכל העוסקים במלאכה היתה ממש מתנה מהקב"ה לכל אחד מאיתנו. אנשים נפלאים הצוות וכל האורחים ואם עמדנו בניסיון של "ואהבת לרעך כמוך", אז לדעתי עברנו את המבחן. עשינו מסע משותף,...

Read more

כללי

פוסט עמוד ראשי

האם פעם עצרתם לרגע, כדי לחשוב קצת על הבריאות שלכם? בתוך כל מירוץ הזמן אנו שוכחים לעיתים את החשוב ביותר: הבריאות.   חשוב לנו, חשוב גם לילדינו שנזכה לגדלם מתוך בריאות טובה. בקרוב תצא לדרך סדנה...

Read more