Read More
לקוחות מרוצים

אילה

בראשית בריא התחיל לי בקשב לטל על הסמדר וממעוף הדבורה על איריס הפרח ומשם רק רדיתי דבש והוא ניגר וניגר. אתן כולכן אבני החן על צווארי הארוך.קצת קשה לנשיאה אנא הפחיתו משקל...שבת אחיות גם...

Read more

Read More
לקוחות מרוצים

חדוה

הסדנה הזאת של דבורה איריס עמי וכל העוסקים במלאכה היתה ממש מתנה מהקב"ה לכל אחד מאיתנו. אנשים נפלאים הצוות וכל האורחים ואם עמדנו בניסיון של "ואהבת לרעך כמוך", אז לדעתי עברנו את המבחן. עשינו מסע משותף,...

Read more