Read More
פוסטים עמוד ראשי

נפש בריאה בגוף בריא

הבסיס הוא, כמו בתורת החסידות: ללמוד לשלוט בנפש הבהמית. זה המפתח, הגוף והנשמה משולבים אלו באלו בקשר הדוק. השילוב של המנוחה במקום כה מרגיע, הרחק משאון היום-יום, משפיע על הגוף והנשמה גם יחד, ומכאן...

Read more